Uzrok zla na zemlji

Jedna stara žena dospela je posle svoje smrti pred Božji sud. Kopajući po registru, Sudija nije mogao da pronađe ni jedno delo milosrđa osim jedne šargarepe koju je udelila nekom prosjaku. Ipak, moć jednog jedinog čina ljubavi bila je dovoljna da je pošalje u raj. Šargarepa je doneta na sud i uručena je ženi. Kako ju je uzela, počela je da se diže uvis, kao da je vuče nevidljivi konac. U tom trenutku, neki sirotan okačio se za skut njene haljine, za njegovu nogu okačio se neko treći, i ubrzo se formirao čitav niz ljudi koji su se peli ka raju, okačeni o šargarepu. Žena nije osećala nikakav teret, a pošto nije gledala naniže, nije ni primetila šta se dešava.
Peli su se sve više i više, dok nisu stigli do samih vrata raja. U tom trenutku, žena se okrenula da baci poslednji pogled ka Zemlji i ugledala ispod sebe čitav niz ljudi, okačenih o nju.
Kako je pobesnela! Pripretila im je rukom i viknula: „Marš! Dalje od mene! Šargarepa je moja!“ Dok je tako mahala rukom, šargarepa joj je ispala i ona se sunovratila sa čitavom svojom pratnjom.

Samo jedan je uzrok sveg zla na Zemlji: „Ovo je moje!“

 

pozajmljeno sa: http://www.mudremisli.com/2009/05/sargarepa-je-moja/

Jedan komentar

 • toma

  19. jul 2011. at 10:59

  uzroka je više ali je zlo uvek tu.

  U većini slučajeva su ljudi, čak i zločinci, daleko bezazleniji i prostodušniji nego što o njima mislimo. – Dostojevski

  Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.- Selimović

  Ako budete činili dobro, činićete ga za sebe, ako budete činili zlo, činićete ga sebi. – Kur’an