Usporen rast interneta

Uprkos činjenici da sve veći broj ljudi razmenjuje video i druge sadržaje koji preopterećuju propusnu moć, stopa porasta internet saobraćaja se zapravo smanjuje, navodi se na novom Web sajtu univerziteta u Minesoti. Na ovom Web sajtu se se navodi da su podaci dobijeni na osnovu studije o internet saobraćaju pokazali da je stopa porasta internet saobraćaja zastala na nekih 50% – 60% na teritoriji SAD-a kao i širom sveta. To je veoma daleko od udvostručavanja iz godine u godinu koje je najavljivano sredinom i krajem devedesetih. Međutim, postoji mogućnost da je ovo usporenje rasta samo privremeno.