UNOSNO MESTO

Kapacitet, bre! ( Ž. Obretković )

Piše: Vladimir Jokić

BUNAR ŽELJA

– Šefe, ispraznili smo Andrićev venac, ostao samo Toma. Šta ćemo s Tomom?

– Nek ide da peca.

– Neće da peca.

– Nek peče rakiju.

– Neće da peče rakiju.

– Pa šta hoće?

– Hoće Kinu.

– Kinu?

– I Rusiju.

FONTANA

– Kina komada jedan, Rusija komada jedan iduuu!

Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju sa Ruskom Federacijom i Kinom i na čelo novoformiranog saveta postavila uglednog sinologa, počasnog građanina Pekinga i čuvara moravskih pojila, laureata Međunarodne fondacije jedinstva pravoslavnih naroda i potencijalnog gubernatora Srbije, učenog bihevioristu, nosioca fakultetske diplome Fakulteta za menadžment u Novom Sadu, smer tuc-muc, pogrebnika kamena-temeljca za Centar izuzetnosti Univerziteta u Kragujevcu, ktitora bajčetinske bogomolje posvećene Svetom Dimitriju, viđenog srpskog domaćina, supruga restauratorke crkve u Voljavči i nosilje titule Velika supruga i majka, rečju, dosadašnjeg predsednika Republike Srbije – master Tomu Nikolića.

Master najlepše zahvaljuje.

VODOSKOK

Na istoj sednici, Vlada Srbije formirala je i Kancelariju Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Kinom u kojoj Kancelariji će svoj nemali doprinos davati i gospođa Stanislava Pak Stanković, gospođa Jasmina Mitrović Marić, gospodin Ivan Mrkić Smeško, gospodin Lale Pavlović, kao i ostala gospoda, rodbina, kumovi, komšije i prijatelji.

Gospođe, gospoda, rodbina, kumovi, komšije i prijatelji najlepše zahvaljuju.

VODOVOD

– Dragice, da nisi zaboravila jamboliju s kreveta u plavom salonu?

– Bog s tobom, Tomislave, gde bi jamboliju zaboravila!

– A onaj kompjuter za kojim sedim kad dođe televizija?

– I njega su spakovali iako ne radi.

– I knjige?

– Obadve.

– A jel naša pušnica tamo već ozidana?

– Jeste.

– E, pa onda puštaj vodu pa da se selimo u Palatu Srbija.

Izvor: DANAS