SEKSUALNA ANOREKSIJA

“Savremeni svijet sve više pati od seksualne anoreksije”, rekao je neki psihijatar.

“Šta je to?”, upita Majstor.

“Nedostatak seksualnog apetita.”

“Grozno!”, reče Majstor. “Šta je tome lijek?”

“Ne znamo. Znate li vi?”

“Mislim da znam.”

“Šta?”

“Učinite da seks ponovo bude grijeh”, reče Majstor s osmijehom.

***

Antoni de Melo“Jednominutna besmislica”

pozajnljeno sa >>