Sedam decenija FMU u Beogradu

Sedam decenija od osnivanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu biće svečano obeleženo večeras od 18 sati u sali Beogradske Filharmonije, saopštila je PR služba FMU. Program obeležavanja predviđa izvođenje Koncerta za klavir i orkestar br. 3 u C-molu, op. 37 L. V. Betovena (solista na klaviru Aleksandar Serdar + profesionalni ansambl FMU Camerata Serbica), Girotonde za obou Isidore Žebeljan (solisti Borislav Čičovački, Isidora Žebeljan, Nebojša Ignjatović i Miroslav Karlović), a nastupa i Collegium Musicum pod upravom Darinke Matić Marović, koji će se predstaviti odabranim delima iz svog repertoara. Predsednik Saveta FMU, Miško Šuvaković i dekan FMU, Milan Mihajlović obratiće se zvanicama i dodeliti zahvalnice kojima se Fakultet tradicionalno zahvaljuje institucijama i pojedincima koji sa njim uspešno sarađuju.
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, osnovan je kao Muzička akademija ukazom Ministarstva prosvete donetim 31. marta 1937, a datumom početka rada smatra se 21. novembar iste godine, kada je upriličena svečanost otvaranja i osvećenja. Utemeljenjem ove ustanove prvi put je u nacionalnim okvirima zaokružen sistem muzičkog školovanja. Postavljanje osnove institucije povereno je stručnoj komisiji, koju su činili kompozitor i muzikolog Kosta Manojlović, potom prvi rektor Akademije, kompozitor i dirigent Stevan Hristić i violinista i kompozitor Petar Stojanović, dok je za administrativnog direktora postavljen kompozitor i dirigent Jovan Bandur. Posebno impresivan je podatak da je u prvoj godini rada Biblioteka raspolagala fondom većim od sedam hiljada publikacija prikupljenih donacijama. Prve godine rada Akademije obeležene su postepenim povećanjem broja studenata (83 u školskoj godini 1939/40) i nastavnika (27 u toj istoj godini), prvim javnim koncertima studenata, kao i jasnijim formiranjem fizionomije pojedinih odseka. No već na samom početku taj uzlet je prekinut Aprilski rat 1941. obustavio je nastavu. Mada Akademija tokom ratnih godina formalno nije prekinula da radi, bilo je to vreme vegetiranja jer je zgrada bila oštećena bombardovanjem, pojedini nastavnici bili su u zarobljeništvu ili ih je proganjala okupatorska vlast, studenti su odvođeni na prisilni rad, nije bilo ogreva, vlastodršci su pokušavali da se mešaju u njen rad. Marta 1945, u oslobođenom Beogradu obnovljena je delatnost Akademije.
Poslediplomske studije na Muzičkoj akademiji uvedene su prvi put 1957. i time je stvorena mogućnost da najbolji nastave usavršavanje sticanjem magisterijuma umetnosti i magisterijuma nauka. Potrebe za kadrom bile su velike te su neko vreme postojali stepeni studija za više i visoko obrazovanje, kako bi brojni kandidati po završetku srednje škole brže ostvarili za poslove u prosveti traženi minimum dokvalifikacije. Stepenasta nastava je, na izričite zahteve studenata, ukinuta 1975. Tokom pomenutih promena Akademija je 1973. promenila ime u Fakultet muzičke umetnosti, istovremeno sa drugim umetničkim školama, kao i njihovom asocijacijom, koja je dobila status samostalnog beogradskog Univerziteta umetnosti.
U radu Fakulteta vrlo važnu ulogu dobila je delatnost studentskih ansambala – simfonijskog orkestra i velikog hora, kao i niza kamernih, među kojima su najznačajniji Akademski ženski hor Collegium Musicum (koji 2007. proslavlja 35 godina postojanja i uspešnog rada) i gudački kamerni orkestar koji je po svom osnivaču i prvom dirigentu poneo ime Dušana Skovrana (danas je to samostalni profesionalni ansambl izrastao iz studentskog orkestra). Na Fakultetu deluju i Ansambl za novu muziku, osnovan 1992. i specijalizovan za izvođenje savremene muzike, posebno u okvirima međunarodne tribine kompozitora i, od 2004, samostalan profesionalni orkestar Camerata Serbica, koji ostvaruje prestižne nastupe u saradnji sa vrhunskim svetskim dirigentima. Za sedam decenija na Fakultetu su na osnovnim studijama diplomirala 4.252 studenata, a diplome poslediplomskih studija ponelo je 639 magistara umetnosti ili nauka, dodeljeno je 66 specijalističkih diploma i promovisano 14 doktora nauka. Od 2006/07. organizacija rada FMU prilagođenima je standardima Bolonjske konvencije.

K. R./ DANAS