Rudari postaju pekari

BOR – Očekuje se da će ove godine u okviru restrukturiranja Rudarsko-topioničarskog basena Bor bez posla ostati 3.000 radnika. Oni neće biti prepušteni samo sebi već će imati mogućnosti da prođu kroz obuku za neko drugo zanimanje u Tehničkoj školi koja je postala regionalni centar za permanentno obrazovanje odraslih.

Rudarsko-metalurška škola je postala Tehnička škola. Ona je rekonstruisana i nabavljena je najsavremenija oprema za informatiku i kozmetički salon, a otvorena je pekara i knjigoveznica. To je urađeno uz pomoć Evropske agencije za rekonstrukciju i Republičkog ministarstva za prosvetu i sport. Cilj ove obrazovne ustanove jeste da rudare i metalurge, koji zbog restrukturiranja Rudarsko-topioničarskog basena ostaju bez posla, osposobi za nova zhanimanja.

Za dve godine odškolovano je oko 40 ljudi, ali se, budući da će oko 3.000 radnika u postupku restrukturiranja RTB-a ove godine ostati bez posla, očekuje mnogo veći priliv zainteresovanih.

– Prošle godine prva grupa rudara i metalurga obučena je za mlekare i turističke vodiče. Sledeće godine iz škole će izaći prvi obučeni grafičari, pekari, kozmetolozi, radnici koji pružaju lične usluge i radnici u proizvodnji hrane. Potpuno smo spremni da obučimo odrasle u 40 različitih profila. Uspeli smo da u 3.200 kvadrata oformimo modernu školu sa kabinetima i laboratorijama i stručnom literaturom, a nastavnici su edukovani u skladu sa reformom srednjeg stručnog obrazovanja. Ispunjavamo i uslove za programe stranih jezika, informacionih tehnologija, projektnog planiranja i preduzetništva. Naša škola je već izvela kadrove sa diplomama i sertifikatima za engleski jezik, kozmetiku, informatiku, proizvodnju mlečnih napitaka, a u saradnji sa centrima u Zrenjaninu, Nišu, Beogradu i Kragujevcu, omogućićemo i obrazovanje u oblasti građevinarstva, drvne industrije, tekstila, održavanja bele tehnike i optike – izjavila je direktorka Tehničke škole Slavica Živković.

U školi školi se ipak ne odriču metalurške i rudarske struke. Živkovićeva kaže da će, ukoliko bude interesovanja, ponovo uvesti odeljenja sa ovim zanimanjem. To se može očekivati ukoliko se nakon geoloških istraživanja na planini Crni vrh otvore nova rudna ležišta.

Za sada polaznike koji su na Tržištu rada finansira ta ustanova, a ostali zainteresovani se sami finansiraju.

S.Trifunović