Jubilej Narodnih novina

NUNS

Niš – Proteklog vikenda obeleženo je 65 godina postojanja i izlaženja niških Narodnih novina, jedinog dnevnog lista jugoistočne Srbije.

Prvi broj ovih novina štampan je u tek oslobođenom Nišu 18. oktobra 1944. godine, pod nazivom „Glas slobodnog Niša“, a izdao ga je Okružni NOO. Posle 20-ak godina sedmičnog izlaženja, Narodne novine su prerasle u dnevni list koji je danas privatizovan, ali je nastavio tradiciju osnovnog glasila. Priznanje je dobila cela redakcija. pod nazivom „Glas slobodnog Niša“, a izdao ga je Okružni NOO. Posle 20-ak godina sedmičnog izlaženja, Narodne novine su prerasle u dnevni list koji je danas privatizovan, ali je nastavio tradiciju osnovnog glasila. Priznanje je dobila cela redakcija.