Izborni turizam Srbije

Po svemu sudeći ni ova Vlada Republike Srbije naće proći slavno. Već joj se priprema izglasavanje nepoverenja, dugačke sednice na tu temu, diskusije i medjustranačka prepucavanja „jeftin“ skupštinski restoran, pristojne dnevnice, ostali „opravdani“ troškovi a sve to naravno po leđima građana. Bliže se i izbori, zatim novi mandatar, ministarstva, konsultacija i trista čuda.

Izbori su tako učestali i u narodu sa oduševljenjem prihvaćeni, da bi ih trebalo uvrstiti u turističku ponudu Srbije i oranizovano prodavati aranžmane u dane izbora širom Sveta. Tako bi barem deo troškova oko izbornih radnju nadoknadili a ionako iu dane izbora imamo turista, posmatrača, izveštača i pregovarača pa bi se nenako mislim i  turisti sa fotoaparatima, kratkim pantalonama i slamnatim šeširima uklopili. Treba samo voditi računa o datumu održavanja izbora pa jedne godine održavati zimske a već sledeće letnje izbore.Tako bi turisti imali mogućnost da upoznaju i mnoge druge potencijale Srbije, o kojim ne znaju ništa, od silnih izveštaja o nedavno idrćanim ili predstojećim prlamentarnim, republičkim, lokalnim …  i. t. d. – izborima.

Uz dobro organizovano fotografisanje sa stranačkim liderima, posetu poslaničkim klubovima i kolektivnu ishranu u skupštinskoj kantini ostvarili bi dobru razliku tj prtofit jer bi siguran sam jeftini a bogato spremljeni  skupštinski ručkovi, večere sigurno privukli svake godine sve više turista pa bi se i neke prostorije republičke skupštine mogle adaptirati ovoj nameni. Ionako ničemu ne služe.

Neupućenim gostima iz Sveta bi mogli organizovanje kladionicu sa izbornom tematikom iz koje bi naravno ministar Dinkić i ministar Milosavljević bili isklučeni- doživotno jer su oni bili ministri u svim dosadašnjim vladama pa je sasvim nezanimljivo ali i lako predvidljivo da će se i u narednoj „garnituri“ nekako naći. „Kockanjem“ sa našim gostima koji nemaju nikakve šanse da išta pogode bi dopunili kasu a  pošto Srbija ima ministarstava koliko četiri normalne i pristojne zemlje, predlažem da se i ta atrakcija svake godine unapredjuje i otvaranjem novih ministarstava kao što je recimo Ministarstvo smešnog hoda- nikad se ne zna.

Pogledaj video >>