Internet slavi 40 godina

mainIako postoji debata po pitanju toga kada se internet pojavio, veliki broj njih smatra da se on pojavio pre četrdeset godina na univerzitetu u Kaliforniji kada je jedna poruka sa jednog na drugi računar uspešno prenešena po prvi put.

U to vreme, Leonard Kleinrock i njegove kolege, bile su zadužene za razvoj Advacned Research Projects Agency Network (ARPANET), projekat koji je finansiran od strane države u okviru kojeg je obuhvaćeno istraživanje globalne računarske komunikacije koja je eventualno trebalo da preraste u internet.

Kleinrock i njegovi saradnici su uspešno 1969 godine povezali dva računara i izvršili prenos podataka preko mreže po prvi put.

http://www.itsvet.com/