EU ili pihtije…

Zakon o dobrobiti životinja koji treba da bude usvojen, ako već nije, donosi niz revolucionarnih propisa i pravila za preradjivače mesa i nas konzumente. Kažu da životinja ne sme da pati, pa treba iz osnova promeniti sam proces likvidiranja (eutanazija)  istih kao i da više nije dozvoljeno životinjama odsecati, rep, uši ili recimo izlagati životinje bolnom potkivanju kako je to do sada vekovima radjeno. Biće uvedena obavezna anestezija kako bi se eutanazija odvijala uz isključenu osetljivost životinja a i predvidjaju se posebni uslovi za čuvanje i tov istih.

Predvidjeno je da životinje kojima je veštačkim putem bilo šta oduzeto ili ne daj bože dodato, neće moći na izložbe i takmičenja kao do sada i isključivo će biti zabranjeno nanošenje bilo kakve patnje ili bola … podsticaj u rastu dodavanjem hormona rasta i drugih preparata, i korišćenje bolesne, povređene ili životinje s vidljivom manom u zaprezi ili pod sedlom.

Sve je to apsolutno humano i u skladu sa standardima EU, ali znači li to da će pripremanje pihtija preći sa one strane zakona? E to će oni nama malo teže objasniti a još teže zabraniti.
Možda bi ipak prvo trebalo dovršiti i usvojiti zakone za zaštitu ljudi pa tek potom preći na životinje, jer uslovi u kojima živi narod u pojedinim delovima Evrope su ipak, nadam se važniji od duševnog bola i patnji koje oseća jedna svinja, ovca ili govedo prilikom klanja.

Ne bi me začudilo da kad sve uslove ispunimo, isporučimo zlotvore i uvedemo i poslednji zakon, oni neće stati. Verovatno će nam tada  propisati visinu kuhinjskog stola, ugao i položaj jastuka ili čak možda debljinu djona na cipelama. Možda je ovo moje mudrovanje sarkastično i nazadno, ali ja pihtije ne dam ni za dve Evropslke Unije …